Welcome to Avis

Vairuokite pasikeisdami

Į kainą įskaičiuotas vienas vairuotojas, tačiau galite pridėti bet kokį papildomų vairuotojų skaičių. Paslaugą galite pasirinkti užsakymo metu arba atvykus, nuomos vietoje.

Visi papildomi vairuotojai privalo laikytis tų pačių nuomos sąlygų; visiems vairuotojams galioja ta pati nuomos sutartis.

SVARBU: Kiekvienas papildomas vairuotojas nuomos metu turės pateikti savo vardu išduotą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą.